• Od rodinných domov ...

  Rekonštrukcie i návrh nových rodinných domov podľa individuálnych požiadaviek klienta: minimalistické v stiesnených podmienkach, luxusné, komfortné či reprezentatívne, navrhnuté podľa klasických princípov alebo v súlade s feng-šuej.

 • ... cez väčšie bytové a polyfunkčné objekty ...

  Halové objekty, obchodné domy i polyfunkčných objektov. Návrhy rešpektujú požiadavky klienta či už je to maximálna efektivita využitia pozemku alebo návrh reprezentatívnych objektov a priestorov.

 • ... po celé územné celky....

  Urbanistické štúdie pre obytné, výrobné, priemyyselné a poľnohospodárske areály,
  Rozparcelovanie pozemkov na individuálnu bytovú výstavbu.

 • ... to všetko detailne a energeticky úsporne

  Detail je v stavebníctve dôležitý, architektonický i konštrukčný. Detaily musia byť navrhnuté nielen pekne ale hlavne v súlade s fyzikálnymi zákonmi, musia rešpektovať vlastnosti stavebných materiálov a prevádzkové špecifiká objektov. 

Vitajte na stránkach spoločnosti ARŠ, s.r.o.

Či v byte alebo rodinnom dome, každý z nás chce dobre a komfortne bývať. A samozrejme čo najlacnejšie. To sú všeobecné požiadavky na bývanie, no každý z nás je jedinečný, každý z nás má vlastné individuálne požiadavky. Naším cieľom je vytvoriť pre každého klienta jeho vysnívaný domov.

Rozsah ponúkaných služieb zahŕňa výber vhodného pozemku, vypracovanie štúdie kde predstavy klienta dostanú konkrétnu podobu, vypracovanie jednotlivých stupňov projektovej dokumentácie, zabezpečenie všetkých potrebných vyjadrení a získanie stavebného povolenia, výber zhotoviteľa, autorský aj stavebný dozor realizácie stavby, kontrola rozpočtových nákladov a kolaudačné konanie.